euros konstrukcje stalowe

 

Kontakt z nami

Tel. : 62 730 04 00
Email : biuro@euros-konstrukcje.pl

Nasza lokalizacja

63-500 Ostrzeszów
Rojów, ul. Hetmańska 12

Sprawdź dojazd

    Oferujemy:

  • Konstrukcje stalowe
  • Klapy dymowe
  • Świetliki


Euros Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-1433/18-00 w ramach Poddziałania 3.2.2: „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego wytwarzania blachownic o zmiennej grubości środnika i szerokości pasów zewnętrznych”.

Cele projektu:

- wdrożenie w bieżący proces produkcji firmy nowej technologii zautomatyzowanego wytwarzania blachownic o zmiennej grubości środnika i zmiennej szerokości pasów zewnętrznych, w oparciu o zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze spawania oraz dodatkowo w obszarze cięcia, uzbrajania i malowania, które doprowadzą do zachowania pełnej prostoliniowości produktu (blachownicy)

Planowane efekty:

- wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej. Innowacja procesowa wdrażanej technologii, stanowiła będzie unikalną technologię zautomatyzowanego wytwarzania blachownic o zmiennej grubości środnika i zmiennej szerokości pasów zewnętrznych. W wyniku zmian w dotychczas stosowanej technologii wytwarzania, powstanie produkt o charakterystykach i parametrach niepowtarzalnych w skali kraju – tj. blachownica o pełnej prostoliniowości, bardziej wytrzymała (o jednolitym spawie) i zmiennej grubości środnika i zmiennej szerokości pasów zewnętrznych, indywidualnie dostosowywanych do danej konstrukcji stalowej.

Wartość projektu: 2 635 860,00 pln
Wkład Funduszy Europejskich: 922 551,00 pln